Đôi điều về mình

Các bạn có thể gọi mình là An hoặc Shi-chan

9X đời đầu nên đừng ai xưng em với mình nha :))

Thân thiện dễ gần là mình (trên mạng thôi)

Đảng sủng công, hy vọng quen thêm ai sủng công nhóe :”>

Back to top